ZPM Bokiny

MĄCZKA RYBNA

Mączki rybne są specjalistycznymi produktami wytwarzanymi na bazie świeżych nie konserwowanych ryb, łososia(90%) i innych ryb morskich. Stosowane w żywieniu zwierząt jako wysokobiałkowe komponenty dla trzody chlewnej i drobiu. Zawierają białko o bardzo wysokiej wartości odżywczej, z dużą zawartością aminokwasów egzogennych i wysokim współczynniku strawności. Gwarantują osiąganie szybkiego tempa wzrostu i efektywne wykorzystanie paszy. Nie zawierają innych dodatków – typu wysokobiałkowych ulepszaczy roślinnych i zwierzęcych, które podwyższają zawartość białka, jednocześnie obniżając wartość pokarmową i strawność mączki rybnej. Odbiorca mączki 50% i po wyżej zawartości białka musi posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny wydany przez właściwy terytorialny inspektorat weterynaryjny.

Produkujemy trzy rodzaje mączek rybnych:

· Mączkę Rybną Mr 64

· Mączkę Rybną Mr 60

· Mączkę Rybną Mr 50

· Mączkę Rybną Mr 49